Ontruiming en ontsmetting van panden en huizen

In onze huidige maatschappij komen we helaas panden/huizen tegen waarin mensen hebben geleefd/gewoond welke zijn vervreemd, of vereenzaamd van maatschappij en/of familieleden en vrienden. Het resultaat in sommige gevallen is totaal verval in de vorm van geen onderhoud meer plegen en ophoping van organische materialen en overige zaken. Hierdoor worden diverse diersoorten aangetrokken en ontstaat er in de meeste gevallen ernstige stank overlast voor overige buurtbewoners.

In de meeste gevallen welke wij tegen komen is het veelal te laat en rest alleen nog de taak van ruimen en ontsmetten. Door onze brede ervaring op dit gebied kunnen wij u bijstaan om het geheel weer representatief te maken. Wij maken daarbij gebruik van de benodigde materialen zoals speciale kleding en indien nodig half gelaatsmaskers, veiligheidsschoenen, handschoenen en ontsmettingsapparatuur.

Ontruiming na overlijden, emigratie, kleiner wonen of samen gaan van huishoudens

Discreet en correct leegruimen is in dergelijke gevallen belangrijk. Zeker in het geval; van overlijden hebben nabestaande veel te regelen en wordt op korte termijn veel van ze gevraagd. In een dergelijk geval kan ABC Nederland hulp bieden, door de gehele inboedel uit de betreffende woning te verwijderen en tijdelijk in opslag te nemen. De nabestaande kunnen op deze manier hun volle aandacht besteden aan de dringende zaken en op een rustiger moment besluiten nemen wat te doen met de opgeslagen inboedel.

Wat kan ABC Nederland B.V. voor u betekenen?

  • Ontruiming/afvoer van alle materialen en vervuiling in het pand/woonhuis
  • Strippen van muren, vloeren, keukens etc.
  • Reinigen en ontsmetten van het pand
  • Herstel werkzaamheden, schilderwerkzaamheden, leveren van nieuwe benodigdheden
  • Tijdelijke opslag van inboedels (mensen krijgen de tijd te selecteren wat er allemaal weg kan)
  • Voordelen: Alles is een hand. Door opvolging van activiteiten en snelheid van werken dus snel gereed. U kunt dus snel weer over het pand beschikken.