Volgorde bij vermoeden of aantreffen van asbesthoudende materialen:

Bij het vermoeden van aanwezigheid van asbesthoudende producten, voor het verrichte van sloop en/of renovatie is het conform wetgeving verplicht dat u over een inventarisatierapport beschikt. Zonder een inventarisatierapport is het niet mogelijk om een sloopvergunning te verkrijgen. Dit soort rapporten worden opgesteld door Gecertificeerde bedrijven conform de SC 540.

Zodra de inventarisatierapporten binnen zijn, kunnen er bij gecertificeerde bedrijven offertes worden opgevraagd U heeft de offertes binnen en u kunt uw keuze gaan maken. De naam van het door u gekozen bedrijf dient u in te vullen op de sloopvergunning. De sloopvergunning dient u incl. de inventarisatierapporten af te geven, dan wel te versturen naar uw gemeente. Deze zullen de rapporten en uw aanvraag beoordelen en hierover een advies dan wel goedkeuring aan u toezenden.