Asbestsanering:

U brengt het door u gekozen asbest saneringsbedrijf hiervan op te hoogte. Deze dienen de sloopvergunning in huis te hebben, voor het maken van een melding aan hen certificerende instelling, arbeidsinspectie en gemeente. Deze melding moet schriftelijk 5 dagen of 2 dagen per mail voor aanvang van een project verstuurd worden.

Bij calamiteiten kan er, indien benodigd direct begonnen worden . Bij de diverse gemeentes, is op de sloopvergunning vermeld, dat er enkele dagen voor aanvang, een kaart ingestuurd moet worden, dan wel een telefonische melding gedaan moet worden. De sanering kan hierna plaats vinden en dient uitgevoerd te worden conform het uitgebrachte inventarisatierapport. Bij afwijking hiervan, dienen de werkzaamheden stilgelegd te worden en moet er een aanvullend onderzoek plaats vinden.

Tijdens de werkzaamheden kan de certificerende instelling, arbeidsinspectie en gemeente komen inspecteren. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, dient er door een onafhankelijk laboratorium, na inspectie een zogenoemde (schoon)verklaring worden afgegeven. Nadat deze de goedkeuring ( schriftelijk) heeft afgegeven kunnen de werkzaamheden afgesloten worden en het gebied worden vrijgegeven.