ABC Nederland BVAsbest Brand Calamiteiten Service

Welkom op de website van ABC Nederland BV

(Asbest Brand Calamiteiten Service)

ABC Nederland BV wordt geleid door de heer M. van Gelooven, welke 30 jaar werkzaam is op het gebied van sloop, sanering, reiniging, herstel en begeleiding na calamiteiten.

Het betreft zaken, waarbij schade was ontstaan aan gebouwen en /of hun inhoud. In vele gevallen worden deze werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van verzekeraars, overheid en /of bedrijven. Door de vele soorten uitgevoerde opdrachten, waaronder de coördinatie van grootschalige projecten, is een brede ervaring opgedaan. Alle soorten van schades zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd.

Door een overname in 2005 van Ureco/Holland Reiniging Groep door Initial, welke wereldwijd bekent staat op het gebied van reiniging, specialistische reiniging etc. is de heer M. van Gelooven aangesteld geweest als algemeen directeur/ eindverantwoordelijke werkzaam aldaar.

De heer M. van Gelooven wordt bijgestaan door 2 Externe Adviseurs, de heer H. Hurkens en de heer N.W.A. van der Vliet welke gekend en bekent zijn in de sector dienstverlening in zijn totaal.

Ons Werk Wat wij doen!

Load More

Informatie Nog iets meer informatie.

Asbest Informatie

Asbest en asbesthoudende materialen, leveren gevaar op voor de volksgezondheid. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke silicaatmineralen met een vezelstructuur. Het gebruik en/of het verwerken evenals het vervoer zijn sinds 1 juli 1993 aan strenge regels gebonden.

Asbest werd veelal toegepast omdat het een product is, wat bestand is tegen zuren, loog en temperaturen. Het product is een goedkope grondstof omdat het makkelijk en dus goedkoop te winnen is. Ondanks, dat al vele jaren, sinds de jaren '30, bekend is dat het product schadelijk was voor de mens, duurde het tot 1993 voordat er een verbod kwam op het verbruik en/of verwerken van deze producten. Het spreekt voor zichzelf dat gedurende de jaren ( 1950 tot circa 1980 ) vele producten gemaakt zijn, welke asbesthoudende materialen bevatten. De wetgeving zegt, dat sinds de jaren '90 asbesthoudende materialen alleen verwijderd mogen worden door erkende gecertificeerde bedrijven (SC530). 1 maart 2006 is het asbest verwijderingbesluit gewijzigd, vanaf eind 2006 is de risico clasificering van kracht. Een ieder welke zich met deze problematiek bezig houdt, dient hier rekening mee te houden.

Asbest verwijdering algemeen

Asbesthoudende materiaal vanuit de binnenzijde van een object, dienen een andere benadering dan de sanering van asbesthoudende materiaal dat aan de buitenzijde van een object bevestigd is.

Voor het verwijderen van asbest zijn er verschillende technieken mogelijk. ABC Nederland BV. onderzoekt nauwkeurig welke techniek per situatie het best van toepassing is.

Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een gesloten ruimte, dient er eerst een containment opgebouwd te worden en dat op onderdruk wordt gebracht. Dit voorkomt besmetting van mens of omgeving door vrijkomende vezels bij de werkzaamheden.

De couveusetechniek is erg beperkt. Deze wordt alleen toegepast in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes. Wanneer het asbest verwijderd is wordt door een onafhankelijk laboratorium gemeten of de lucht binnen de ruimte asbestvezelvrij is. In het algemeen vraagt de reiniging meer aandacht dan de sanering.

Het is een erg belangrijk aspect en van grote zorg voor de mensen die het gebouw/object gebruiken. De mensen die de verwijdering van het asbest uitvoeren staan onder toezicht van een deskundige ( DTA, deskundige toezichthouder asbest ). Er wordt gebruik gemaakt van o.a. decontaminatie units, mobiel en demontabel, monitors, onderdrukapparatuur, veiligheidsnetten, valbeveiliging, nokladders en steigermateriaal al naar gelang de situatie benodigd is.

Project management bij bouwprojecten en grote calamiteiten

Bouwprojecten worden meestal geleid door de betreffende aannemer waarbij u aan de zijkant staat. Enerzijds om dat u er van uitgaat, dat de aannemer het goed doet, anderzijds omdat uw prioriteiten ergens anders liggen.

Projectmanagement is hiervoor de oplossing. Iemand welke voor u controleert, begeleid, bouwvergaderingen bijwoont etc. ABC Nederland BV kan dit voor u verzorgen.

Projecten waarbij asbest uit gebouwen verwijderd moet worden:

In een van uw panden is asbesthoudende materiaal gevonden. Er moet een bedrijf aangesteld worden welke een inventarisatie voor u kan verzorgen.Er moeten monsters genomen worden, Deze monsters moeten door een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd worden. Het resultaat wordt aan u doorgegeven. Er dienen maatregelen genomen te worden, ter bescherming van mensen en milieu. Tevens dient een sloopvergunning aangevraagd te worden, er moeten offertes aangevraagd worden bij deskundige en gecertificeerde bedrijven op dit gebied. Kortom een materie waar u niet op zit te wachten, te veel onderdelen, te veel moeilijkheden. ABC Nederland BV heeft de deskundigheid in huis om voor u het projectmanagement uit te voeren. Aanstellen van betrouwbare bedrijven etc. zodat u weer verder kunt met wat u eigen activiteiten.

Projectmanagement grote calamiteiten:

Bij een calamiteit, met als voorbeeld een brand in een wijk waarvan de daken met asbesthoudende materiaal zijn afgedekt, komt meer kijken dan het opruimen alleen. Er dient onderzoek gedaan te worden naar het besmettingsgebied, hoe ver en wie is er getroffen. Meestal is het zo dat in het getroffen gebied meerdere bedrijven en /of particuliere zijn vertegenwoordigd. Dit wil zeggen even zoveel verzekeringen en verwarring. Gemeentes nemen hierin meestal het initiatief en ondernemen actie, echter zij kunnen zeggen dat alles op uw terrein opgeruimd moet worden etc. U moet echter wachten op toestemming van de verzekering ABC Nederland BV heeft de kennis in huis, evenals ervaring met soortgelijke gevallen, waar dit soort schades direct in zijn totaal word aangepakt.

Voorbeeld van een dergelijke schade:

ABC Nederland BV wordt door de gemeente of verzekering aangesteld om de gehele schade ter hand te nemen. Voor bestratingen, kolken, weilanden welke van de gemeente zijn, worden direct gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld om direct te starten. Dan gaat een van de projectbegeleiders van ABC Nederland BV bij de getroffen bedrijven langs, dit om na te vragen waar en hoe zij verzekerd zijn. Direct wordt er contact gezocht met de betreffende verzekeraar, welke al dan niet toestemming geeft dan wel een expert aanstelt of stuurt. Deze experts nemen in de meeste gevallen snel contact op met de projectbegeleider van ABC Nederland BV. En word de schade doorgenomen. In de meeste gevallen word hier ook overeenstemming bereikt. De expert hoeft niet hals over kop te komen, het werk wordt gedaan. De gehele schade kan nu in een gang afgewerkt worden, zonder kans op verloren tijd en/of verdere her-besmetting naar mens en milieu.

Our Team Small and well crafted.

Contact. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Voor vragen en/of opmerkingen laat hier een berichtje achter.

Industrieweg 48-6 | 5145 PW Waalwijk

Tel: 0416-317410 | Fax: 0416-317419

info@abcuden.nl